Batériové
systémy
šité na mieru

Preskúmaj viac

Náš prístup

Ponúkame na mieru šité komerčné riešenia pre využívanie stacionárnych batériových úložísk v kombinácií s obnoviteľnými zdrojmi energie. Náš návrh riešenia sa zameriava na niekoľko typov batériových úložísk vybavených inteligentným riadiacim systémom. Konečný cieľ je maximalizácia budúcich ekonomických benefitov prostredníctvom cash-flow výpočtov, výpočtov návratnosti investície a optimálnej prevádzky ponúkaného riešenia.

V oblasti výskumu a vývoja je naším cieľom priniesť na trh udržateľné riešenie skladovania elektrickej energie ako alternatívu k lítiovým, oloveným a iným batériám vyrobeným z drahých kovov, t. j. nasadenie ekologických batérií bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. Projekt bol notifikovaný Európskou komisiou v rámci projektov IPCEI, ktoré sa majú realizovať v rokoch 2022-2027.

Podľa štúdie Medzinárodnej energetickej agentúry a Európskeho patentového úradu spôsob, akým sa môžeme posunúť k udržateľným zdrojom energie a naplniť naše budúce energetické potreby, súvisí aj s 50-násobným nárastom inštalovanej kapacity batérií a skladovania energie, čo v GWh predstavuje nárast zo súčasných 200 GWh na 10 000 GWh do roku 2040.