IPCEI

Public procurement/Verejné obstarávanie

Projekt „IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021“
je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:

INO-HUB Energy j.s.a., Tomášikova 30, 821 01, Bratislava


Miesto realizácie:

Kysucké Nové Mesto


Stručný opis projektu:

Predkladaný projekt tvorí prvú fázu IPCEI projektu INO-HUB Energy notifikovaného Európskou komisiou. Cieľom projektu je vykonávať činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti prietokových batériových systémov potrebné pre komerčné nasadenie pilotného energetického centra s plne funkčným a flexibilným systémom riadenia energie (EMS) s prvkami umelej inteligencie (AI). V rámci hlavnej aktivity bude realizovaná časť výskumno-vývojových úloh v jednej podaktivite zameranej na výskum a vývoj prietokových batériových systémov pre dlhodobé veľkokapacitné skladovanie energie. Výsledkom projektu bude posunutie technológie prietokových batérií smerom k stabilným elektrolytom, buď zlepšovaním vlastností súčasne používaných alebo vývojom ekologicky menej náročných materiálov.


Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

8 494 907,78 EUR


Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.