Dlhodobé testovanie prietokových batérií v laboratórnych podmienkach

Každá prelomová technológia začína laboratórnymi experimentmi. Zostavenie malých redox prietokových batériových článkov ponúka príležitosť otestovať všetky súčasti batérie, ako sú membrány, bipolárne platne, tesnenia a elektródové materiály, ako aj celkový dizajn článku. Poznatky získané z týchto testov pripravujú pôdu pre aplikáciu osvedčených materiálov vo väčších bunkách a komerčných zásobníkoch.

V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach INO-HUB úspešne navrhol a vyrobil všetky komponenty druhej verzie malej laboratórnej bunky INO-HUB s elektródovou plochou 50 cm2. Úpravy zahŕňali zníženie množstva potrebného tesniaceho materiálu a úpravy prietokových kanálov, zjednodušenie zostavy batérie a minimalizáciu rizika úniku.

Montáž a testovanie nového článku INO-HUB sa začalo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začiatkom októbra 2023. Presvedčivý dôkaz koncepcie vzišiel z dlhodobého cyklického experimentu, ktorý zahŕňal 500 cyklov nabíjania a vybíjania. Batéria preukázala Coulombickú účinnosť 95 % pri prúdovej hustote 100 mA/cm2.

Stabilita všetkých komponentov batérie počas dvojtýždňového laboratórneho testu vzbudzuje dôveru v ich vhodnosť pre aplikácie vo veľkom meradle.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021