Hodnotenie parametrov malých článkov – tlakové skúšky

Primárne parametre batérií s redoxným prietokom sú coulombická účinnosť (pomer vybíjacej a nabíjacej kapacity toho istého cyklu), napäťová účinnosť (pomer medzi napätím batérie počas nabíjania a vybíjania) a energetická účinnosť (miera energie, strata v cykle nabíjania a vybíjania). Všetky tieto parametre súvisia s elektrochemickým výkonom batériového článku. Avšak ďalším kritickým faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje účinnosť celého batériového systému, je pokles tlaku v článku.

Pokles tlaku v článku je ovplyvnený faktormi, ako je prietok elektrolytu, viskozita elektrolytu, materiál elektródy a kompresia a celkový dizajn článku. Vysoký pokles tlaku v článku si vyžaduje výkonné čerpadlá, čo vedie k energetickým stratám batériového systému.

V INO-HUB Energy dbáme na tlak našich batériových systémov. V decembri sme vo výskumnom laboratóriu na UPJŠ iniciovali experimenty zamerané na pokles tlaku v malých článkoch s elektrolytom na báze vanádia. Získané z týchto experimentov budú slúžiť ako meradlo pre naše nadchádzajúce testovanie buniek, ktoré usmerní naše úsilie o optimalizáciu celkovej účinnosti batériového systému.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021