Kontrola kvality jednotlivých článkov batériových zväzkov

Dostali sme membrány, elektródy a bipolárne platne na výrobu našich prvých prototypových zväzkov.

Tento materiál bol testovaný v laboratóriu v malom samostatnom článku.

Tieto experimenty sú potrebné na uistenie sa, že materiál funguje podľa špecifikovaných parametrov.

Na overenie výkonnosti nového materiálu bolo vykonaných 6 experimentov.

Boli testované 2 rôzne membrány, 2 rôzne bipolárne platne a 2 rôzne elektródy.

Kľúčové parametre napr. odpor článku vrátane ohmického odporu a odporu prenosu náboja sa hodnotil pre rôzne nastavenia materiálu.

Všetky materiály prešli testom a môžu byť použité pri výrobe článkov.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021