Prvé stretnutie R&D tímu v zariadeniach INO-HUB Energy 

Zdroj obrázka: wiki 

Kysucké Nové Mesto, Slovensko 

Tím R&D (Tomáš Košický, Igor Derr a Juan Asenjo) sa po prvýkrát stretli a diskutovali o hlavných cieľoch a stratégiách. Bola vykonaná hĺbková analýzy súčasnej situácie v oblasti RFB. Náš generálny riaditeľ Rudolf Sihlovec mal motivačný prejav o firemnej identite, ktorá musí byť prítomná pri našej práci. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021