Prvé stretnutie s partnermi v TTK 

Zdroj obrázka: http://www.ttk.mta.hu/ 

Természettudományi Kutatóközpont (TTK), Budapešť, Maďarsko 

Krátke predstavenie projektu INO-HUB Energy od R&D tímu (Tomáš Košický, Igor Derr a Juan Asenjo). Bola znázornená dôležitosť organického elektrolytu v zásobníku ďalšej generácie. Tím TTK (prof. Denes Konya a jeho výskumníci) prispeli k stretnutiu vysvetlením svojej predchádzajúcej práce a výskumu, ktorý ukazuje silného partnera, ktorý dokáže vyvinúť nové organické elektrolyty pre účely INO-HUB Energy. Ďalšie úvodné stretnutie sa uskutoční v Budapešti, TTK, kde sa bude diskutovať o rôznych možnostiach, ktoré možno použiť na dosiahnutie našich cieľov. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021