Testovanie 5 kW batériového systému 

Začiatkom septembra bol vo výskumnom laboratóriu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne nainštalovaný a uvedený do prevádzky systém redoxnej prietokovej batérie s kapacitou 5 kWh. Krátko nato tím Pinflow Energy Storage uskutočnil odborné školenie. Zúčastnili sa na ňom členovia výskumno-vývojového tímu INO-HUB – Dr. Tomáš Košický, Dr. Igor Derr a Dr. Elena Romadina; a naše spolupracovníčky z Univerzity UPJŠ, Dr. Andrea Straková Fedorková a Dr. Natália Podrojková. 

Tento systém na testovanie redoxnej prietokovej batérie pozostáva zo 40 batériových článkov, nádrží a čerpadiel na elektrolyt, snímačov prietoku, tlaku a teploty a 200 litrov vanádiového elektrolytu. Batéria má nominálnu energetickú kapacitu 5 kWh.  

Celý systém je pripojený k programovateľnému obojsmernému napájaciemu zdroju s rozsahom napätia 80 V a prúdovým rozsahom 340 A. Naším hlavným cieľom bolo vyhodnotiť výkonnosť batérie pri rôznych podmienkach nabíjania a vybíjania. Počiatočné cyklovanie pri výkone 3 kW a 5 kW odhalilo energetickú účinnosť batérie 88 % a 80 %. 

Tieto experimenty poskytli referenčné údaje o výkone batériového zväzku. V budúcich experimentoch sa tento systém bude používať ako dôležitý nástroj na zvyšovanie kapacity batérií a ich optimalizáciu. Mohol by sa použiť na testovanie batériového zväzku, skúmanie rôznej výkonnosti elektrolytu, testovanie zmien v chemickom zložení vanádiového elektrolytu a skúmanie vplyvu vonkajších a vnútorných podmienok, napríklad teploty alebo prietoku elektrolytu, na výkonnosť batérie. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená v rámci projektu: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021