Testovanie našej revolučnej prietokovej redox batérie 

Pred časom sme iniciovali dôležité partnerstvo s poprednými slovenskými univerzitami – Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Očakávali sme významný potenciál na dosiahnutie veľmi zaujímavých výsledkov v našom výskume batérií. 

V súčasnosti naši odborníci spolupracujú s týmito univerzitami na testovaní revolučnej prietokovej redox batérie – prvej svojho druhu na Slovensku. Naším cieľom je v blízkej budúcnosti vyvinúť jeho plnohodnotný model s využitím rôznych pokročilých výrobných technológií a procesov. 

Primárne výhody týchto batérií spočívajú v ich možnosti jednoduchej recyklácie. Súčasne je možné elektrolyt opätovne použiť v iných batériách alebo pri rozširovaní existujúcich. Navyše sú obrovským prísľubom do budúcnosti dlhodobého skladovania elektrickej energie vďaka ich predĺženej životnosti, prakticky neobmedzenému cyklovaniu, vybíjaniu bez degradácie, možnosti opätovného použitia elektrolytu a schopnosti zvýšiť kapacitu batérie. 

Pevne veríme, že naša inovatívna redoxná batéria vyvinutá v partnerstve spôsobí revolúciu v odvetví batérií a poskytne významnú podporu a príležitosť pre náš región. Zároveň pestujeme vysoko hodnotné odborné znalosti v oblasti, ktorá je v súčasnosti v našej krajine veľmi žiadaná. 

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021