Účasť na konferencii MATSUS, jeseň 2023

Konferencia o materiáloch udržateľného rozvoja (MATSUS23) sa konala v Torremolinos v Španielsku od 16. októbra do 20. októbra 2023. Podujatie predstavovalo zmes sympózií pokrývajúcich základné aj multidisciplinárne vedy spolu s aplikovanými sympóziami venovanými témam trvalo udržateľného rozvoja. Konferencia, ktorá slúži ako platforma na sprostredkovanie vedomostí a nástrojov pokročilých materiálov vo vede a technike, sa zameriavala na riešenie významných spoločenských výziev. Diskusie na konferencii Materiály pre trvalo udržateľný rozvoj zahŕňali tradičné témy na multisympóziovej konferencii nanoGe jeseň/jar, vrátane skladovania energie a organických zmiešaných iónových elektronických vodičov.

Počas konferencie naši spolupracovníci, docent Almáši a Dr. Király z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prezentovali svoje poznatky v oblasti syntézy, charakterizácie a rozvoja organických elektrolytov pre redoxné prietokové batérie. Ich výskum sa primárne zameral na skúmanie viologénov s rôznymi alkylovými reťazcami a skúmanie vplyvu reakčných podmienok na cenu reakcií.

Dôkladne sme ocenili dobre zorganizovaný charakter konferencie a podnetné diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí materiálového výskumu.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021