Účasť na konferencii na Štrbskom Plese 

V októbri sme mali tú česť zúčastniť sa 7. ročníka medzinárodnej konferencie Novel Materials Fundamentals and Applications 2023, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese. 

Cieľom tejto konferencie je podporiť interakcie a spoluprácu medzi výskumníkmi, pedagógmi a priemyselnými odvetviami, ktoré sa zaujímajú o nové materiály. Konferencia tiež poskytuje ideálnu platformu na zdieľanie najnovších riešení a objavov. 

Tejto konferencie sa zúčastnil aj náš kolega Dr. Juan Asenjo. Diskutoval o dôležitosti vývoja organických elektrolytov pre redoxné prietokové batérie a predstavil našich prvých INO-HUB Energy kandidátov na inicializačné testy. Tieto výsledky boli dosiahnuté v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne so skupinou Andrey Strakovej Fedorkovej. 

Dobre zorganizovanú konferenciu a pútavé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí materiálového výskumu sme si užili naplno.