Účasť na workshope HIGREEW

Druhý a posledný HIGREEW Workshop sa konal 16. a 17. mája 2023 vo výskumnom centre CIC Energigune.

Projekt HIGREEW v jednom z európskych projektov Horizont 2020, ktoré sa snažia vyvinúť efektívny systém skladovania energie. Jedným z najsľubnejších kandidátov na splnenie tejto úlohy sú batérie Redox Flow. Projekt HIGREEW vyvíja účinnú vodnú organickú redoxnú prietokovú batériu, takže zle dostupný vanádiový elektrolyt môže byť nahradený organickými molekulami.

Na workshope odzneli rôzne témy:

Potreby a trendy odvetvia v oblasti RFB.

Ako by batérie Redox Flow mohli prispieť k delokalizácii hospodárstva.

Najnovší výskum nových organických a anorganických elektrolytov, membrán a elektród

Nová regulácia batérií a jej vplyv na RFB.

Tím INO-HUB Energy R&D sa zúčastnil konferencie a užil si tak dobre zorganizovaný kongres, kde sa diskutovalo o nových tendenciách v Redox Flow Batteries, ako aj návšteva starého mesta Vitoria a ochutnávka úžasnej gastronómie.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021