Zmena obchodného mena – IDENTITY 

VYHLÁSENIE

Vážení investori, obchodní partneri a milí priatelia, 
Na základe dohody akcionárov InoBat Energy, j.s.a. a následnom zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti si Vám dovoľujeme oficiálne oznámiť rozhodnutie zmeniť naše obchodné meno z pôvodného InoBat Energy, j.s.a. na INO-HUB Energy, j.s.a. 
V poslednom kvartáli minulého roka 2022 zakladatelia INOINVEST, s.r.o., v súvislosti s ich odchodom z InoBat, j.s.a., jednomyseľne schválili akvizíciu spoločnosti InoBat Energy, j.s.a. od jej pôvodných akcionárov s cieľom a odhodlaním vybudovať silnú, doma i v zahraničí úspešnú značku INO-HUB Energy, j.s.a. s predmetom podnikania v oblasti veľkokapacitných batériových úložísk.
V júni 2023 testujeme svoj prvý prototyp batériového článku určeného pre naše veľkokapacitné prietokové batérie MADE IN EUROPE určené na 3+ hodinové skladovanie elektrickej energie, ktorý už bude srdcom našej demonštračnej batérie s jej fyzickou inštaláciou v decembri 2023.
Našim cieľom je zahájiť prevádzku slovenského výrobného závodu s kapacitou 150MWh do konca roka 2026.

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021