Brunch s partnermi

Začiatkom októbra sme v našich INO-HUB Energy priestoroch v Bratislave na brunchi hostili našich obchodných partnerov, investorov, ale aj ďalšie inštitúcie.   

Celé podujatie bolo sprevádzané zaujímavým programom. Generálny riaditeľ našej spoločnosti, Rudolf Sihlovec, na ňom opísal celú našu cestu od nášho vzniku až po súčasnosť, pričom odhalil aj naše ciele a plány do budúcnosti.   

Bližšie sme sa venovali aj našim obchodným a finančným aktivitám, odprezentovali úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a tiež výzvy, ktoré nás ešte len čakajú. So zaujímavými informáciami o našich aktuálnych vývojových aktivitách a spoločnom pokroku v rámci nášho najdôležitejšieho projektu IPCEI sa podelila aj doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.. Bližšie vysvetlila nielen ciele, ale aj harmonogram tohto projektu, zatiaľ čo vedúci nášho výskumno-vývojového tímu, Tomáš Košický, odhalil technologické aspekty, výzvy a riešenia tohto projektu.     

Spoločne s našimi partnermi úspešne napredujeme v rámci všetkých našich naplánovaných míľnikov v oblasti výskumu a vývoja, pričom ukončené budú už koncom tohto roka, a to inštaláciou batérie s výkonom 80 kW a kapacitou 80 kWh, vrátane novej generácie batériových úložísk. Tá bude riadená a spracovaná novým systémom AI Energy Management System, ktorý našim zákazníkom prinesie výhody z využívania obnoviteľných zdrojov energie.    

Okrem toho sme odkryli aj náš plán zameraný na výstavbu vlastnej továrne a výskumno-vývojového centra, ktorý je aktuálne vo fáze uskutočniteľnosti. Taktiež sme diskutovali o mieste výstavby a časovom harmonograme tohto projektu.   

Toto stretnutie bolo veľmi prínosné, rozpútalo množstvo zaujímavých diskusií a posunulo nás ďalej aj v rámci našich budúcich projektov.