Definícia kľúčových ukazovateľov výkonnosti RFB membrány

Zdroj obrázka: https://www.cellfion.se/ 

V snahe skúmať rôzne alternatívy jedného z najdôležitejších, ale sporných komponentov RFB, iónovej výmennej membrány (IEM), tím INO-HUB Energy kontaktoval švédsku spoločnosť Cellfion). Cellfion vyvíja iónomeničové membrány z nanocelulózy. Tieto membrány by mohli predstavovať ekologicky priaznivú možnosť, ktorá by výrazne znížila náklady na celý zväzok. Počas stretnutia boli predstavené hlavné požiadavky na IEM, ktorá sa má implementovať do INO-HUB Energy stack. 

  1. Stabilita: Membrána na báze celulózy musí byť stabilná vo vanádiovom elektrolyte (kyselina a oxidačné činidlo). 
  1. Prúdová hustota: Membrána by mala pracovať pri vysokých prúdových hustotách (>200 mA/cm2) a mala by mať prijateľnú energetickú účinnosť (75 %). 
  1. Plošný špecifický odpor: Odpor by mal byť okolo 1 Ohm cm2. 
  1. Priepustnosť (zmiešavanie): Membrána by mala vykazovať nižšie alebo porovnateľné hodnoty priepustnosti ako v súčasnosti najlepšia membrána Nafion ®. 

Liam Hardey stručne opísal ich prvé výsledky a navrhla sa možnosť odoslať niektoré vzorky na výskum do INO-HUB Energy. 

Membrány od spoločnosti Cellfion dosahujú energetickú účinnosť 84 % a coulombickú účinnosť 99 % pri 100 mA/cm2,  čo dokazuje polovičný pokles kapacity pre VRFB v laboratórnej škále (5 cm2). Hlavným problémom by mohol byť transport vody pozorovaný počas tohto experimentu. 

Tak sa začala predbežná spolupráca medzi oboma spoločnosťami. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021