Hľadanie dodávateľov na tesnenia 

V oblasti skladovania energie priekopnícka technológia potichu pretvára krajinu. Redoxné prietokové batérie na báza vanádu sa ukázali ako riešenie s potenciálom zmeniť spôsob, akým ukladáme a využívame energiu vo veľkom rozsahu. V tomto článku sa ponoríme do jedného aspektu výroby týchto inovatívnych batérií so zameraním na kritickú úlohu tesniacich materiálov a preferencie našich dodávateľov. 

V srdci tejto revolúcie v oblasti skladovania energie leží technológia poháňaná vanádom. Tieto redoxné prietokové batérie sú navrhnuté nielen na skladovanie veľkého množstva energie, ale aj na to, aby to robili s pozoruhodnou účinnosťou a recyklovateľnosťou. Sú prísľubom zabezpečenia našich dodávok energie na ďalšie roky, čo z nich robí lákavú perspektívu pre súčasné aj budúce energetické potreby. 

Rozhodujúca rola tesniacich materiálov 

Vo výrobnom procese redoxných prietokových batérií na báze vanádu je prvoradý výber tesniacich materiálov. Tieto materiály zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní výkonu a životnosti batérie. Pre špecialistov v energetickom priemysle je nevyhnutné porozumieť úvahám, ktoré riadia tento výberový proces. 

Pri skúmaní vhodných tesniacich materiálov vystupuje do hry niekoľko kľúčových faktorov: 

  1. Kompatibilita: Zvolené materiály musia byť kompatibilné s elektrolytmi batérie, aby sa zachovala integrita a zabránilo sa úniku. 
  1. Teplotný rozsah: Materiály by mali vydržať široký teplotný rozsah, od 0 do 50 °C, aby sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka v rôznych prostrediach. 
  1. Mechanická flexibilita: Mechanická flexibilita je nevyhnutná pre formovacie procesy, ako je vstrekovanie, kritický krok pri výrobe batérií. 
  1. Dostupnosť: Ľahký prístup k týmto materiálom od spoľahlivých dodávateľov je rozhodujúci pre zachovanie konzistentných výrobných plánov. 

Výber správnych materiálov 

Čo sa týka teplotnej odolnosti, väčšina bežných tesniacich materiálov je vhodná pre redoxné prietokové batérie na báze vanádu. Pokiaľ však ide o kompatibilitu s elektrolytom batérie, možnosti sa zúžia na troch uchádzačov: FFKM (perfluórelastomér), FKM (materiál s fluórom Kautschuk) a EPDM (monomér etylénpropyléndién). 

Zdroj: https://www.gallagherseals.com/pub/media/magefan_blog/2015/11/templimits.jpg 

Prístupné dňa: 20.07.2023 

FFKM a FKM, ktoré sú fluroelastomérmi na báze fluórovaných uhľovodíkov, ponúkajú vynikajúcu chemickú odolnosť. Napriek tomu ich tuhosť môže byť obmedzením kvôli ich chemickej štruktúre na báze fluóru s dlhým reťazcom. Aby sme dosiahli rovnováhu medzi chemickou odolnosťou a mechanickou flexibilitou, vybrali sme pre náš tesniaci proces FKM a EPDM. To zaisťuje výkon aj hospodárnosť, čo z neho robí ideálnu voľbu pre energetický priemysel. 

Dodávateľské preferencie pre energetických špecialistov 

Vo svete tesniacich materiálov ponúka trh množstvo dodávateľov. Našou preferenciou je odoberať materiály od európskych dodávateľov. Toto rozhodnutie je v súlade s naším záväzkom ku kvalite a spoľahlivosti, ktorý zabezpečuje kratšie a predvídateľnejšie dodacie lehoty- kľúčový faktor pri plnení požiadaviek neustále sa vyvíjajúceho energetického prostredia. 

Na záver možno povedať, že redoxné prietokové batérie na báze vanádu predstavujú pozoruhodný skok vpred v technológií skladovania energie pre špecialistov v energetickom priemysle. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021