Návrh a optimalizácia článkov

Na hodnotenie rôznych materiálov napr. membrán a elektród sme sa rozhodli navrhnúť vlastný laboratórny článok.

Prvý návrh sa mal dať ľahko vyrobiť a mal by byť dostatočne univerzálny na testovanie všetkých požadovaných materiálov a elektrolytov.

Preto sme zvolili dizajn, ktorý by nám umožnil použiť rôzne hrúbky membrán a rôzne geometrie elektród.

Článok bol navrhnutý aj tak, aby mohol fungovať ako tzv. 5-článkový krátky zväzok (short stack).

Bolo vyrobených a testovaných niekoľko verzií.

Verzia 1.0 článku mala niekoľko nedostatkov v dôsledku výrobných tolerancií.

Preto sme sa rozhodli článok prepracovať najmä s ohľadom na vedenie elektrolytu a koncept tesnenia.

To nám uľahčilo montáž a tiež nám to umožnilo použiť menej tesniaceho materiálu.

Verzia 2.0 sa teraz používa na testovanie výkonu nového materiálu a tiež na kontrolu kvality zavedeného materiálu, ktorý je dostupný od rôznych dodávateľov.

Článok bola optimalizovaný na nízky pokles tlaku a tenkú plsť.

V ďalších verziách sa chystáme vyvinúť článok s ešte tenšími elektródami.

Ide o jeden z našich míľnikov pre rok 2024 v spolupráci s akademickými partnermi.

Tento článok bude ďalej zväčšený na zásobník s nominálnym výkonom 8-12 kW.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021