Nový materiál bipolárnej dosky

Pripravili sme naše vlastné bipolárne platne, aby sme znížili náklady a tiež predĺžili životnosť.

Tento nový materiál bol testovaný v jedinom článku.

Zistili sme, že odpor bol mierne zvýšený v porovnaní s komerčne dostupným grafitovým materiálom.

Cenová výhoda a degradačné vlastnosti nového materiálu sú však veľmi sľubné, a preto pokračujeme v ďalšom zdokonaľovaní tohto materiálu, až kým ho nebudeme môcť použiť v jednom z našich článkov.

Výrobný proces je veľmi dôležitý pre konečné vlastnosti tohto materiálu.

Vľavo je zobrazený surový doska po počiatočnej výrobe. Vpravo bola doska po prvotnej výrobe spracovaná lisovaním.

Doska vpravo má rovnomernú hrúbku a predstavuje rovný povrch, ktorý je potrebný na zostavenie článku.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021