Škálovanie zväzkov RFB na výkon v jednotkách kW

Zdroj obrázkov: pinflowes.com 

Online stretnutie 

UPJS a INO-HUB Energy usporiadali online stretnutie s Pinflow Energy Storage (PFES). PFES bude poskytovateľom batériových zariadení, takže sa očakáva, že úzky vzťah urýchli proces nákupu. Počas tohto stretnutia sa diskutovalo o špecifikáciách pre kW testovacie zariadenie a laboratórne testovacie zariadenia. 

kW zväzok: 

V tejto fáze bude zakúpených 40 článkov, malý žeriav na manipuláciu so zväzkom (hmotnosť > 100 kg), hydraulický lis a chemicky odolný stôl. 

Výmena komponentov: Membránové a bipolárne tesnenia musia byť vymenené, keď sa zväzok otvorí. 

Elektrolyt: 250 l vanádiového elektrolytu poskytne Pinflow. 

Referenčné elektródy: Musia mať vymeniteľný elektrolyt. 

Školenie: Pinflow poskytne školenie o nastavení zväzku a o softvéri. 

Zväzok bude dodaný čo najskôr, aby sa mohlo začať s experimentálnymi výsledkami. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021