ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNOM FÓRE FLOW BATTERY (IFBF) V PRAHE 

V dňoch 27. až 29. júna sa členovia R&D tímu INO-HUB Energy, a.s. zúčastnili stretnutia IFBF v Prahe, Česká republika. Počas stretnutia diskutovali odborníci z rôznych spoločností a inštitúcií o dôležitých témach týkajúcich sa skladovania energie, prietokových batérií a udržateľnosti, trhov, výroby a nasadenia. 

  • Hodnotenie tepelnej a chemickej stability nových vanádiových elektrolytov. 
  • Rozsah rôznych elektród pre RFB (uhlíkový papier, uhlíková tkanina a modifikované elektródy). 
  • Vývoj nových polymérnych membrán pre vanádiové a organické prietokové batérie. 
  • Optimalizácia konštrukcie zásobníka vedúca k zníženiu čerpacích strát VRFB použitím vzájomne prepojených kanálov. 
  • Nové stratégie, ako je použitie organického elektrolytu prostredníctvom nákladovo efektívnej elektrosyntézy na nahradenie vanádiového elektrolytu, boli ukázané od spoločnosti Quino Energy. 
  • Hybridné RFB spojenie štandardného RFB s palivovým článkom a/alebo elektrolyzérmi. 
  • Techno-ekonomická analýza pre rôzne redox prietokové batérie (organické, vanádiové, hybridné, Fe/Cr, železné). 
  • Ukážka MWh váhy Fe-Cr batérie so zmiešaným elektrolytom. 

Konferencia bola miestom, kde sa náš tím stretol s rôznymi dodávateľmi, konkurentmi a možnými novými spolupracovníkmi. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021 

​