Úvodné stretnutie na UPJŠ 

UPJŠ, Košice, Slovensko 

Tím INO-HUB Energy R&D navštívil jedného z našich najcennejších partnerov, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ). Dekan, ktorý sa zúčastnil, aby prijal náš tím, prejavil veľký záujem o začatie spolupráce medzi oboma inštitúciami. Po srdečnom privítaní náš tím ukázal hlavné ciele celého projektu a najmä úlohy, ktoré je potrebné na UPJŠ vypracovať. Hlavnými bodmi našej spolupráce sú: 

  1. Plynulá koordinácia medzi UPJŠ (testovanie batérií), TUKE (výroba batérií a komponentov) a INO-HUB Energy (dizajn batérií a koordinácia). 
  1. Hlavným cieľom je testovanie 8-10 kW zväzku s optimalizovanými komponentami. 
  1. Spolupráca so simuláciami. 

Andrea Straková predstavila svoju výskumnú skupinu, vrátane výskumníčok (Natália Podrojková a Dominika Capková), ktoré predstavili svoju prácu, ktorej sa venovali počas doktorandského štúdia. 

  • Široké skúsenosti s Li/S a Li batériami 
  • Vývoj MOF na zapuzdrenie síry v elektródach 
  • Vysoká odbornosť v oblasti elektrochemickej impedančnej spektroskopie a starnutia batérií 
  • Skúsenosti so simuláciami; termo/elektrochemické modely a degradačné dráhy 

Využitím silného elektrochemického zázemia, ktoré ukázala Andreina skupina, bude testovanie nových komponentov prebiehať na UPJŠ. Novo navrhnuté komponenty, ako sú bipolárne platne, prietokové rámy a iné, budú hodnotené pomocou laboratórneho článku INO-HUB, na optimalizáciu ich výkonu iteráciou. Takže dizajn komponentov, ako aj dizajn článkov zabezpečia skvelý výkon batérie. Spočiatku bude testovanie zamerané na vanádiové prietokové batérie, ale v budúcnosti budú hodnotené ďalšie chemické látky, ako sú napríklad nové organické elektrolyty. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021