Úvodné stretnutie TUKE 

Zdroj obrázka: Európska vesmírna agentúra 

TUKE, Košice, Slovensko 

Po úspešnom úvodnom stretnutí na UPJŠ (Košice) navštívil INO-HUB Energy R&D tím priestory Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), ďalšieho dôležitého partnera z hľadiska dizajnu a simulácií. Hlavnými cieľmi tejto spolupráce sú: 

  1. Plynulá koordinácia medzi UPJŠ (testovanie batérií), TUKE (výroba batérií a komponentov) a InoHub Energy (dizajn batérií a koordinácia) 
  1. Hlavný cieľ: pripraviť 8kW zväzok 
  1. Pri výrobe každého komponentu sa budú brať do úvahy rôzne techniky, napríklad: koncové dosky, zberač prúdu (frézovanie), distribučná doska (3D tlač, vstrekovanie, frézovanie), rám cely (frézovanie, vstrekovanie, extrúzia)  
  1. Optimalizácia rôznych komponentov. Napríklad testovanie rôzneho zloženia bipolárnych dosiek (CNT, použitie 3D tlačiarne), koncepcia tesnenia (zváranie, lepenie) 

Úžasné vybavenie a tím inžinierov ukázali dôležitosť a silu tohto partnera. Na TUKE sa bude robiť návrh a vývoj rôznych komponentov kW RFB zväzku. Okrem toho by ich inžinieri mohli pomôcť so simuláciami dôležitých parametrov, ako je distribúcia napätia a prietoku pozdĺž zväzku. Opäť boli prediskutované ciele INO-HUB Energy, ako aj bod, v ktorom môže tím TUKE tlačiť na splnenie cieľov. TUKE navrhne laboratórny článok INO-HUB, ako aj optimalizované komponenty. Toto nové zariadenie a komponenty posúdi náš ďalší partner v Košiciach, UPJŠ. Blízky vzťah medzi výrobou a hodnotením tak zabezpečí optimalizáciu každého komponentu a celého zariadenia. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021