Vyhodnotenie dizajnu zväzku pre potreby vnútorného obvodového tesnenia 

Pokračovanie nášho predchádzajúceho článku je konečne tu. 

Ďalším krokom bolo posúdenie dizajnu z hľadiska vnútorných únikov. 

Vnútorné úniky znamenajú priečny tok z jedného pol-článku do druhého pol-článku zväzku. 

V tomto experimente sme použili vodu, ktorá bola čerpaná do jednej z polovíc článkov, a merali sme, či voda vychádza aj z druhého vývodu. 

Na vstupe a výstupe zväzku boli zavedené snímače tlaku a prietoku. 

Pri tomto experimente sme zistili, že existovali vnútorné úniky, ktoré je potrebné riešiť. 

Počas ďalších experimentov sme zistili, že tlak na vstupe bol príliš vysoký v porovnaní s vypočítaným prietokom. 

Po rozobratí zväzku sme zistili, že tesnenie upchávalo vstup do článku. 

Tesnenie bolo zdeformované vstupnou konštrukciou rámu. 

Tento problém sa riešil úpravou konštrukcie rámu. 

Tento upravený dizajn teraz vyrábajú naši výrobní partneri pre potreby ďalšieho testovania. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021