Vyhodnotenie výskumnej stratégie 

TUKE & UPJŠ Košice, Slovensko 

Tím INO-HUB Energy R&D opäť navštívil Košice, najskôr sa uskutočnilo stretnutie s UPJŠ. Počas tohto stretnutia experti InoHub predstavili krátky úvod do oblasti RFB, ktorý bol naplánovaný na zameranie popredných elektrochemických znalostí výskumníkov UPJŠ v oblasti redoxných prietokových batérií (RFB) a cieľov INO-HUB Energy. 

Vanádiové RFB boli použité na vysvetlenie princípu fungovania a charakteristík komponentov RFB. Následne boli zobrazené rôzne charakterizačné techniky pre RFB a spôsoby ako by táto technika mohla znázorniť SoH (state of health – parameter, ktorý predstavuje životnosť batérií vyjadrenú v %) a výkon batérie. Nakoniec bola preskúmaná úloha každého komponentu batérie a spôsob, akým by mohla ovplyvniť výkon batérie. 

Potom člen tímu R&D (Dmitrij Reschet, strojný inžinier v INO-HUB Energy) navštívil zariadenia TUKE, aby skontroloval prvé predbežné výkresy pre kW zväzok a laboratórny článok dizajnovaný spoločnosťou INO-HUB Energy. Úspešné stretnutie viedlo k ďalšej spolupráci medzi oboma inštitúciami. Inžinieri TUKE budú pracovať s INO-HUBom na návrhoch a výpočtoch na urýchlenie procesu. Potom sa do stretnutia zapojila aj UPJŠ. Toto je kľúčový bod, pretože obaja partneri musia spolupracovať pri optimalizácii každej zložky zväzku. Spolupráca UPJŠ a TUKE tak povedie k naplneniu všetkých cieľov spoločnosti INO-HUB Energy. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021